Jedynak a bliźniaki – podobieństwa i różnice związane z ciążą i porodem

Jedynak a bliźniaki – podobieństwa i różnice związane z ciążą i porodem

Jedno dziecko to wielkie szczęście. Więcej dzieci to jeszcze więcej szczęścia. Niekiedy jednak o dwoje lub troje dzieci nie trzeba się starać po kilka razy. Zdarza się, że zamiast jedynaka na świat przychodzą bliźniaki lub wieloraki.

Rozmnażanie

Rozmnażanie to jedna z podstawowych funkcji życiowych organizmów żywych. Inne funkcje to na przykład oddychanie, krążenie, wrażliwość, odżywianie, wydzielanie, wydalanie czy ruch. Rozmnażanie, polegające na reprodukcji organizmów, zapewnia trwanie konkretnego gatunku, bo jedne osobniki umierają, ale drugie się rodzą. Aby doszło do procesu rozmnażania, potrzebne jest zapłodnienie, czyli połączenia gamet, z których narodzi się nowy organizm.

 

Zapłodnienie pojedyncze

Zapłodnienie pojedyncze to połączenie jednej komórki jajowej z jedną komórką plemnikową. W wyniku połączenia tworzą one zygotę, a ta w wyniku podziałów tworzy zarodek. Z niego, po wykształceniu się zalążków wszystkich organów, formuje się płód, który rozwija się i wzrasta.

 

Zapłodnienie mnogie

Zapłodnienie mnogie to połączenie jednej komórki jajowej z dwoma lub więcej komórkami plemnikowymi. W wyniku połączenia tworzą one dwie lub więcej zygot, a ostatecznie tyle samo zarodków. Zapłodnienie mnogie może też jednak polegać na połączeniu jednej komórki jajowej z jedną komórką plemnikową. Różnica między pojedynczym a mnogim polega w tym wypadku na tym, iż w wyniku zbyt szybkich podziałów tworzą się dwie lub więcej zygot, a co za tym idzie - tyle samo zarodków.

 

Ciąża pojedyncza

Ciąża pojedyncza to ciąża, w czasie której matka spodziewa się jednego dziecka. Tak więc w łonie kobiety rozwija się jeden płód. Ciąża pojedyncza to najczęściej występujący typ ciąży. O ile nie zachodzą jakiekolwiek inne komplikacje, nie określa się jej mianem podwyższonego ryzyka.

 

Poród pojedynczy

Poród pojedynczy to wydanie przez matkę na świat jednego dziecka. Przeważnie, jeśli nie występują komplikacje, wystarczy zdać się na siły natury. Maluch nabywa wówczas pierwszej odporności.

 

Ciąża mnoga

Ciąża mnoga to ciąża, w czasie której matka spodziewa się dwoje lub więcej dzieci. Tak więc w łonie kobiety rozwijają się dwa lub więcej płodów. Ciąża mnoga to nieczęsto występujący typ ciąży, czasami zdarzają się bliźniaki, a trojaczki czy czworaczki już zupełnie rzadko. Ciążę mnogą zawsze określa się jako ciążę podwyższonego ryzyka, aczkolwiek nie tyle ze względu na zagrożenia, ile ze względu na potrzebę większej uwagi.

 

Poród mnogi

Poród mnogi to wydanie przez matkę na świat dwoje lub więcej dzieci. Przeważnie pierwsze rodzi się siłami natury, a drugie i kolejne z interwencją chirurgiczną, czyli za pomocą cesarskiego cięcia. Chodzi o to, aby odciążyć kobietę, dla której poród okazuje się sporym wysiłkiem.

 

Jedynaki, bliźniaki, wieloraki

Jedynak to maluch, który przyszedł na świat sam jeden. Bliźniak - to taki, który przyszedł na świat w towarzystwie brata lub siostry. Wielorak z kolei - przychodzi na świat w towarzystwie większej liczby rodzeństwa. Co do bliźniaków/wieloraków, wyróżnia się dzieci jednojajowe i dwujajowe. Jednojajowi powstają z jednej zygoty, w sytuacji, gdy komórki jajowej nie zapłodnił jeden plemnik, lecz dwa lub więcej. Dwujajowi powstają z dwóch zygot, w sytuacji, gdy komórkę jajową zapłodnił jeden plemnik, ale zygoty zbyt szybko się podzieliły. Jednojajowi wykazują o wiele większe podobieństwo względem siebie niż dwujajowi.

Źródło: https://www.babyboom.pl/ciaza/porod.html